Historie Vratimova

Vážení čtenáři.
Rádi bychom zde postupně skládali střípky historie naší obce. V současné době není žádná ucelená dostupná práce, kde bychom se mohli dočíst o počátcích rozvoje Vratimova. Pracujeme s publikacemi Isidora Valoška "VRATIMOV minulost a současnost města papíren" z roku 1974 a Aloise Adamuse "Dějiny Kunčic a Ratimova" z roku 1955.
Chtěli bychom touto cestou požádat Vás, občany Vratimova, Kunčic a okolních obcí, jestli byste nám pomohli doplnit tuto webovou publikaci o další materiály, fotografie, kopie z matrik, kronik, dopisů Vašich příbuzných a dalších případných materiálů týkajících se vývoje naší obce od 13. století po současnost.
 
Děkujeme.