Československé legie ve Vratimově

 

100. výročí od zahájení Velké války       (28. července 1914)

 

V letošním roce si připomínáme 100. výročí od počátku Velké války – První světové války, která trvala dlouhé čtyři roky až do 11. listopadu 1918, kdy došlo k ukončení tohoto válečného konfliktu.  V roce 1918, právě 11. listopadu, v 11 hodin zavládlo na všech frontách příměří. Formálním zakončením této války bylo podepsání Pařížské předměstské smlouvy v roce 1919.

Chtěli bychom tímto vzpomenout důležitou roli Československého odboje. Vznikla Československá zahraniční vojska, tzv. Československé legie. Legie byly založeny v roce 1914 (letos slavíme 100. výročí). Jako samostatná jednotka bojovali nejprve v roce 1917 v Rusku, potom v prosinci 1917 ve Francii (včetně dobrovolníků z Ameriky) a v dubnu 1918 v Itálii. Československé legie bojovaly po boku "Dohody" (jde o válečnou koalici, jejími členy bylo za I. světové války 25 států, zakládajícími státy byly Británie, Francie a Rusko) s cílem „zasloužit“ Čechům a Slovákům vznik samostatného státu.

Československé legie se vyznamenaly hlavně v červenci 1917 u ukrajinské vesnice Zborov, kde porazily rakousko-uherskou armádu. Po tomto úspěchu vzrostl počet československých legionářů a autorita československého odboje. V bitvě u Bachmače porazily Němce a donutily je uzavřít příměří.

 

V roce 1934 si Československo sérií příležitostných poštovních známek připomnělo 20. výročí založení České Družiny v Rusku a roty NAZDAR ve Francii. V témže roce, v březnu, se ve vratimovském Husově sboru za účasti vojenské posádky z Místku, členů Sokola, hasičů a  NO CCS konal slavnostní pietní akt uložení prsti z legionářských bojišť ZBOROVA, DOSS ALTO a TERRONE do zdi Husova sboru ve Vratimově.

 

 

Český stát se po dlouhých letech mlčení opět hlásí k legionářské tradici a bojovníkům Velké Války vůbec. Česká banka vydala k 100. výročí vzniku legií emisi stříbrné 200 korunové mince s legionářskou tematikou.

 

V Husově sboru ve Vratimově je vystavena expozice z materiálů našich bývalých členů náboženské obce. Na staré  ruské mapě Evropy jsou autentické poštovní karty -  „karte postale“ s razítky vídeňské censury i obou válčících stran. Jedním z vojáků byl pan Cyril Dolný.

Vše je doplněno aršíkem známek s mapkou bojiště roty „NAZDAR v ARRASU“ a třemi medailemi.

 

První z leva: PAMĚTNÍ MEDAILE BACHMAČ (1918 – 1948)
Druhá: Československý VÁLEČNÝ KŘÍŽ (1914 – 1918)
Třetí: Československá REVOLUČNÍ MEDAILE (1920)
 

V parku Československých legií, naproti Husova kostela, je umístěna socha bojovníka. Jde o pomník padlým vojákům za Velké války v roce 1914 – 1918.

Pomník byl odhalen dne 20. listopadu roku 1938 za velké účasti občanů a Místecké vojenské posádky. Finanční prostředky byly zajištěny z občanských sbírek. Cena za jeho realizaci byla prvorepublikových  17 500,-Kčs. Autor je nám zatím neznámý.

Chtěli bychom tímto připomenout a přiblížit tuto záměrně opomíjenou historii Velké války a velkolepou anabázi našich legionářů, aby opět nezapadla listím do zapomnění.


                                                                                                                     Stanislav Krejčí

a členové PRO Vratimov o. s.

 

Zašlete nám prosím další fotografie k tomuto tématu a doplňme tak naší společnou historii.

Děkujeme!!!