Volební program NEZÁVISLÍ Vratimov 2014

 

SPOLEČNĚ BUDEME PROSAZOVAT A PODPOROVAT:

 

 •  Zlepšení oboustranné komunikace mezi občany a městským úřadem.
 •  Zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie.
 •  Financování volnočasových aktivit dětí a mládeže a spolkovou činnost.
 •  Větší informovanost občanů o plánovaných investicích města.
 •  Údržbu, rozvoj a ochranu stávající zeleně.
 •  Koncepční opravy poškozených komunikací.
 •  Vybudování chodníků, parkovacích stání a bezbariérových přístupů.
 •  Instalaci radarů a zpomalovacích semaforů.
 •  Posílení a zlepšení návaznosti spojů MHD.
 •  Zachování kulturních a historických památek.

 

Bod 1: Budeme prosazovat a podporovat zlepšení oboustranné komunikace mezi občany a městským úřadem

Bod 2Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie!!!

 

Hnutí NEZÁVISLÍ a sdružení PRO Vratimov bude prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie, která bude dohlížet nad dodržováním vyhlášek a nařízení města a bude nápomocna při řešení dopravní situace na kritických místech frekventovaných komunikací na katastrálním území města Vratimova a Horních Datyň.

 

 

Pojďme společně prosadit větší bezpečnost v naší obci – pojďme prosadit zřízení městské policie ve Vratimově a Horních Datyních.

 

 • Chceme bezpečnou a klidnou obec.
 • Chceme dohled nad dodržováním vyhlášek a nařízení města pro všechny stejnou měrou bez vyjímky (např. zákaz konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích, zákaz podomního prodeje).
 • Nesouhlasíme s tvrzením některých představitelů Městského úřadu ve Vratimově, že na zřízení městské policie nejsou finanční prostředky. Doposud nebyl předložen rozpočet na zřízení městské policie – proto nevíme dopředu, jakou částku budeme potřebovat z ročního rozpočtu města.
 • Máme za to, že na prvním místě by měla být bezpečnost občanů a pořádek v ulicích našeho města. Potom by měly následovat další projekty.
 • Jsou obce s menším počtem obyvatel a nižším ročním rozpočtem – přesto městskou, nebo obecní policii mají zřízenou. Jedná se například o obce Budišov nad Budišovkou, Šenov nebo Cvikov (viz odkaz: https://www.cvikov.cz/?show=mestska-policie ).
 • Podpoříme také projekt o společném zřízení městské policie pro více obcí např. Vratimov, Horní Datyně, Řepiště, Ostrava Hrabová – nižší finanční náklady.
 • Případné finanční postihy za porušení vyhlášek, nařízení města a zákonů, uložené městskou policií, zůstávají tyto finanční prostředky v pokladně města, na rozdíl od policie státní.

Bod 3Budeme prosazovat a podporovat financování volnočasových aktivit dětí a mládeže a spolkovou činnost

 

Bod 4Budeme prosazovat a podporovat větší informovanost občanů o plánovaných investicích města

 

Bod 5Budeme prosazovat a podporovat údržbu, rozvoj a ochranu stávající zeleně

 

Bod 6Budeme prosazovat a podporovat koncepční opravy poškozených komunikací

 

Bod 7Budeme prosazovat a podporovat vybudování chodníků, parkovacích stání a bezbariérových přístupů

 

Bod 8: Budeme prosazovat a podporovat instalaci zpomalovacích semaforů – nechceme další betonové ostrůvky!!!

 

Hnutí NEZÁVISLÍ a sdružení PRO Vratimov bude prosazovat a podporovat instalaci zpomalovacích semaforů, na kritických místech frekventovaných komunikací, vedených městem Vratimov a Horních Datyň.

 

 • Nechceme další betonové ostrůvky pro experimentování se zdravím našich občanů.
 • Chceme podpořit rychlejší a levnější opatření, instalaci zpomalovacích semaforů.
 • Nesouhlasíme s tvrzením některých představitelů Městského úřadu ve Vratimově, že dopravní policie toto řešení nedoporučuje, ne-li přímo zakazuje. Máme podložené informace takovému tvrzení.
 • Nesouhlasíme s tvrzením některých znalců, že by po instalaci semaforů docházelo ke zpomalení dopravy v naší obci. Co je pro takového znalce přednější – plynulost dopravy, nebo zdraví a životy našich dětí?
 • My chceme bezpečné komunikace pro naše děti před základními školami ve Vratimově a Horních Datyních – nechceme podporovat plynulost dopravy za cenu ohrožení životů dalších dětí!
 • Vytvořený betonový ostrůvek před základní školou na ulici Datyňská je vyloženě experimentem na našich dětech. Stáváme se raritou atypickým řešením dopravní situace před touto školou, v celém regionu (viz článek níže).
 • Nechceme zviditelňovat naši obec v regionu podobnými pokusnými projekty.
 • Atypické řešení kritického místa před základní školou na ulici Datyňská řeší pouze jednu situaci, a to v době zastavení autobusu   v zálivové zastávce – všechny automobily včetně nákladních aut tak budou muset zastavit a počkat, až se autobus znovu rozjede. Jaká však nastane situace, kdy děti budou stát na zastávce a všechna auta budou donucena „myškou“ objekt betonový ostrůvek přes autobusovou zastávku a tím se přiblíží k čekajícím dětem? Stačí malá nepozornost dítěte nebo řidiče projíždějícího automobilu a neštěstí je opět na světě!
 • Proč se nezvolilo jednodušší řešení pomocí zpomalovacích semaforů a na základě zkušeností se mohla navrhnout přísnější, ale stále přijatelná řešení pro všechny zúčastněné? Proč se ihned navrhlo atypické řešení za několik miliónů, které nemusí zajistit bezpečnost, spíše naopak mohou vznikat nové nebezpečné situace?

 

 

 

Pojďme společně prosadit instalaci těchto zpomalovacích semaforů – jde o naši bezpečnost a bezpečnost našich dětí.  Již nechceme další tragickou dopravní událost v naší obci. 

 

 

Bod 9Budeme prosazovat a podporovat posílení a zlepšení návaznosti spojů MHD

 

Bod 10Budeme prosazovat a podporovat zachování kulturních a historických památek