ArcelorMittal podaroval svého souseda

02.06.2013 23:09

ArcelorMittal podaroval svého souseda

 

V dubnovém čísle zpravodaje „Sousedé“, který vydává pro okolní obce společnost ArcelorMittal Ostrava a.s., jsem narazil na zajímavou informaci. Společnost zakoupila pro město Vratimov sedmimístný automobil Dacia Logan.

 

 

Z článku vyplývá, že vozidlo mohou využívat místní občanská sdružení, dobrovolní hasiči pro svou mládež, tělesně postižení spoluobčané, nebo základní či mateřské školy.

Myslím si, že je to velmi zajímavý a užitečný dar, který město dostalo.

Nikde jsem ale, prozatím, neobjevil žádnou informaci města o tomto daru, třeba nějakou zmínku na oficiálních webových stránkách, nebo ve Vratimovském zpravodaji.

Vzhledem k tomu, že auto vlastní město již od srpna 2012, jsou tyto kroky velmi nestandardní. Vypadá to, jako by město o využívání auta jinými organizacemi nestálo, nebo se dokonce snažilo, aby o existenci auta vůbec nikdo nevěděl. Firma ArcelorMittal ale sama o tomto daru informovala širokou veřejnost časopisem Sousedé (https://www.arcelormittal.com/ostrava/pdf/Sousede_52013.pdf).

Věřím, že se nejedná o úmysl, ale o pouhé pochybení a město se se svým darem oficiálně pochlubí široké veřejnosti a organizacím (i když s velkým zpožděním) a automobil se bude využívat v rozsahu tak, jak bylo společností ArcelorMittal oznámeno.

(David Böhm)