Bezpečně po ulici K Hájence

03.05.2013 09:50

Bezpečně po ulici K Hájence

 

Ulice K Hájence (Důlňák – Bartovice) se zřejmě měla stát ukázkovou bezpečnou silnicí a to tím, že zde bylo odstraněno svislé dopravní značení a začalo tak platit pravidlo přednosti v jízdě vozidel, přijíždějících zprava. O skutečném motivu této změny zřejmě můžeme jen spekulovat. Z období před touto změnou si vzpomínám na úvahy o úpravě vedoucí ke snížení rychlosti.

 

 

Jen pro připomenutí, toto pravidlo jednoznačně upravuje zákon č. 361/2000 Sb. – O silničním provozu na pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů), kde v ustanovení § 22 odst. 2, je uvedeno: „Nevyplývá-li přednost v jízdě z ustanovení odstavce 1 (křižovatka je označena dopravním značením), musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům, nebo jezdcům na zvířatech přijíždějícím zprava nebo organizované skupině chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty přicházejícím zprava.“

Ti, kteří iniciovali a ti kteří realizovali tuto změnu dopravního značení však, bohužel, nedomysleli některé okolnosti, které mohou vyvolat řadu nových, možná i více nebezpečných situací.

Zcela zásadním problémem totiž může být nepochopení definice křižovatky. Výše zmíněný zákon totiž křižovatku definuje jako místo, kde: „se pozemní komunikace protínají nebo spojují; za křižovatku se nepovažuje vyústění polní nebo lesní cesty nebo jiné účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci“. Chápeme všichni přesně, co je pozemní komunikace, účelová pozemní komunikace, polní cesta, lesní cesta atd.? Víme všichni po jaké komunikaci nebo cestě přijíždíme na pozemní komunikaci K Hájence? Jsme si jistí svou předností v jízdě?

Neméně závažným problémem je nepředvídatelnost této dopravní situace. Na začátku a na konci pozemní komunikace K Hájence jsou sice umístěny tabule s upozorněním, ty však nejsou užitečné pro řidiče, kteří přijedou po některé z navazujících pozemních komunikací.

Také považuji za problém to, že v některých případech je poměrně složité odhadnout napojující se pozemních komunikaci a rozpoznat ji například mezi příjezdy k rodinným domům, tedy účelovým pozemním komunikacím.

Současné dopravní (ne)značení na pozemní komunikaci K Hájence přináší spoustu nebezpečných situací, které už možná mnozí, stejně jako já, zažili na vlastní kůži. Přimlouval bych se za obnovu původního dopravního značení svislými dopravními značkami.

 

(Petr Parwa )