Dětské hřiště ve Vratimově

13.03.2014 12:22

Dětské hřiště ve Vratimově  

(13. 3. 2014)

 

Na podzim roku 2013 bylo otevřeno první dětské hřiště tohoto druhu v obci Vratimov, v prostorách mezi lékárnou a Radničním náměstím. Realizace hřiště byla vedena pod hlavičkou Městkého úřadu Vratimov a zafinancována ze sponzorský darů společnosti Arcelor Mittal.

Ještě poslední podzimní dny loňského roku ukázaly, že realizace podobného druhu hřiště v naší obci chyběla. Krátká,  relativně teplá zima a brzký nástup jara umožnilo rodičům a jejich ratolestem maximálně využít těchto atrakcí v blízkosti obchodů Radničního náměstí.

 

 

Máme za to, že by se podobných dětských koutků mohlo v budoucnu na území Vratimova a Horních Datyň postavit více. Jde o volnočasové zpestření rodičů s dětmi, kde dochází k setkání jak samotných dětí různých věkových skupin, tak také rodičů, kteří se nemají možnost v průběhu pracovního týdne sejít.

 

Dětské hřiště je vnímáno mezi rodiči dětí kladně. Nicméně i přesto se z řad občanů objevují nejrůznější dotazy, například:

-          proč není oplocení kolem celého hřiště, aby se zamezilo vstupu volně pobíhajících zvířat?

-          proč není v areálu více laviček?

-          proč bylo pro toto hřiště vybráno právě ono místo, které sousedí přímo s velice rušným parkovištěm a lékárnou?

 

Myslíme si, že právě tento druh investice mohl být více konzultován s občany naší obce, kteří budou toto zařízení využívat. Obec má možnost využít Vratimovský noviny s výzvou směrem k občanům a požádat je o jejich názor. Na webovém portálu mohly být zobrazeny samotné projekční návrhy dětského hřiště s navrženými atrakcemi, rozložením laviček a podobně.

Jsme si jisti, že by stálo za to, více zapojit samotné občany do podobných projektů.

PRO Vratimov o. s.