Hovory s občany - Vratimov 8. 10. 2013

10.11.2013 22:31

Hovory s občany - Vratimov

 

Ve Vratimově dne 8. 10. 2013 proběhly již druhé hovory s občany.

Hovorů se zúčastnili zastupitelé Ing. Krausová a Ing. Kiška.

 

Přehled položených dotazů občanů a odpovědi získaných na jednání zastupitelstva dne 23. 10. 2013:

 

Dotaz: Lidé bydlící na ulici U Stadionu si ztěžují, že stromy na stejné ulici jsou přerostlé a stíní jim. Listí jim padá do zahrady a do okapů. Kde je možnost požádat o prořez.

Odpověď: V případě, že má někdo problém se zelení ve správě města (stín, překáží apod.), měl by si podat písemnou žádost na odbor životního prostředí.

 

Dotaz: Přes letní sezónu se několikrát stalo, že rodina s dětmi přijela na koupaliště, ale bylo zavřeno.

Odpověď: Bylo navrženo, že přes letní sezónu budou denně na oficiálních webových stránkách Vratimova informace, zda je koupaliště otevřeno, či nikoli. Příští rok by toto mělo být splněno.

 

Dotaz: Velká kritika na činnost Policie. Z pohledů občanů nevykonávají svou práci svědomitě a odpovědně?

Odpověď: Paní starostka odpověděla, že s vedením policie bude řešit přísnější opatření ve věcech parkování a přestupků. Problémem je, že byl snížen počet policistů. Nejvíce jednotky zasahují u Mittalu z důvodu častých krádeží. Pokud mají občané stížnosti, mohou volat přímo na policii.

 

Dotaz: Je možno umístit detailní rozpočet města Vratimova, hlavně výdajových položek, na oficiálních webových stránkách města?

Odpověď: Paní starostka odpověděla, že v tomto problém nevidí a rozpočet nechá na stránky města umístit.

Komentář: 4. 11. 2013 stále detailní rozpočet na webu města není.

 

Chtěla bych poděkovat všem, kterým není život ve Vratimově lhostejný a akce „Hovory s občany„  se zúčastnili. Díky Vašim názorům víme, co Vás těší i trápí. Následně se mohu podniknout kroky, které povedou k větší spokojenosti, nebo alespoň větší informovanosti.

 

Ing. Lucie Krausová