Kam kráčíš Městský úřade ve Vratimově

02.06.2013 23:11

 

Kam kráčíš Městský úřade ve Vratimově

 

 Vážení zastupitelé, v roce 2009 jsme platili daň z nemovitosti 201,-Kč za rok. V roce 2012

je to již 1007,-Kč. Tato změna byla odůvodněna tím, že je třeba navýšit příjem do pokladny města, aby bylo na opravy komunikací a pod. Náklady na bydlení jste upravili koeficientem 2! Jde o jeden z nejvyšších v Moravskoslezském kraji.

 

  Na základě tohoto opatření, doporučuji Vám naši volení zástupci, snížit náklady občanům

Vratimova a Horní Datyně včetně podnikatelů na bydlení pomoci elektronické AUKCE

„Platby za elektrickou energii a plyn“.

Občany ani podnikatele nebude nic stát. Veškeré náklady na AUKCI bude hradit dodavatel.

Občané budou mít možnost navštívit kontaktní místo, které by mělo být umístěno na radnici.

Tam si přinesou kopií smlouvy, poslední roční vyúčtování a pracovníci firmy zajišťující

AUKCI jim se vším pomohou.

 

  Další ostudou pro řízení města našimi zastupiteli je stav komunikací na katastrálním území

Vratimova. Hop a skok, klička, myška. Tlumiče v háji. Tak se dá popsat jízda na krajské sil-

nici z Vratimova směr Řepiště. Začátkem je železniční přejezd. To rovněž pokračuje v Horní

Datyni směr na Šenov. A v neposlední řadě to platí o silnicích patřících pod město.           

 

  Nepoškozujte svou  nečinností image našeho města tím, že tolerujete od léta 2012, kdy jsem

upozornil pracovníka životního prostředí p.Hranickou, na neutěšený a ostudný stav v okolí

nádraží ve Vratimově. Je zde napadnuto 8 kusů vzrostlých jehličnanů tzv. sypkou.

Jestliže nedojde k okamžité likvidaci, budou zasaženy zbývající ještě zdravé jehličnany. Jsou

zde černé skladky. Do dnešních dnů tj. 5.5.2013 se nic neprovedlo. Vždyť i nádraží je vizitkou našeho města.

 

Volení zastupitelé, co Vy na to?

 

 (Jan Vavrečka občan Vratimova )