Poděkování občanům Vratimova a Horních Datyň za solidární sbírku při povodních.

20.12.2013 21:36

 

Jak všichni víme, v červnu 2013 opětovně postihla oblast Čech podél řek Vltavy a Labe zničující povodeň.

Občanská sdružení PRO Vratimov o. s. společně s občanským sdružením Rovnovážka o. s. (www.rovnovazka.cz ) kontaktovala několik starostů postižených obcí a zjišťovala rozsah škod a potřeby občanů těchto obcí.

Starostka obce Chodouny (www.obecchodouny.cz), paní Cimrová, využila naší nabídky a požádala o dezinfekční prostředky pro místní část Lounky. Ta leží na břehu Labe a byla již opakovaně zaplavena.

Vytvořili jsme sběrné místo v prostorách Kulturního domů v Horních Datyních, za podpory starostky Vratimova,   paní Hrudové, a v období od 7. 6. do  12. 6. 2013 se prováděla charitativní sbírka na pomoc této zaplavené části obce (https://www.provratimov.cz/fotogalerie/charitativni-sbirka-lounky-06-2013/).

 

Jako poděkování občanů z Chodoun a místní části Lounky, za naši solidaritu, nám byla na počátku prosince zaslána kniha o historii obce, s názvem „Dějepis Lounek a Chodoun“. Autory jsou manželé Zdena a Zdeněk Tomášovi. Kniha byla pokřtěna 17. 11. 2013 (viz. odkaz https://www.obecchodouny.cz/fotogalerie/2013/krest-knihy-dejepis-lounek-a-chodoun-17112013/ ).

 

 

Paní starostka Cimrová vlastnoručně vepsala na úvodní stranu svůj dík občanům Vratimova a Horních Datyň.  Za místní občanské sdružení ZVONICE podepsala tuto pamětní knihu také samotná spoluautorka paní Zdena Tomášová, která je zároveň předsedkyní občanského sdružení.

 

 

Za občanské sdružení PRO Vratimov o. s. bychom chtěli ještě jednou poděkovat všem dobrým lidem z Vratimova a Horních Datyň, kteří neváhali pomoci druhým v nouzi a svým přispěním alespoň malinko napomohli při odstraňování následků červnových povodní.

 

Děkujeme