Stará lípa ve Vratimově a její osud ... pokračování

15.12.2013 21:00

Stará lípa ve Vratimově a její osud ... pokračování

V Info Letteru č. 10/2013-1 (https://www.provratimov.cz/info-letters2/ ) jsme psali o staré lípě, která byla v lednu 2011 pokácena na ulici Na Podlesí. Informace jsme získali od obyvatel této ulice, bydlících v blízkosti místa, kde stará lípa po několik desetiletí honosně rostla.

 

Léto 2010 – Lípa na krajnici ulice Na Podlesí

 

Z důvodu objektivity informací jsme požádali Městský úřad ve Vratimově o vyjádření se ke stavu poražené lípy, jmenovitě jsme požádali o stanovisko paní RNDr. Ivanu Hranickou z odboru výstavby a životního prostředí a zároveň jsme požádali o informaci přizvaného odborníka z oblasti dendrologie pana Ing. Jana Šenka.

 

Paní RNDr. Hranická se nám dne 31. 10. 2013 vyjádřila formou elektronické pošty. Odbor investic a údržby obecního majetku byl upozorněn na havarijní stav předmětné lípy po autonehodě v létě roku 2010, kdy projíždějící řidič korbou svého auta narazil do větví lípy zasahující patrně do podjezdné výšky vozovky. Vzhledem k tomu, že se jednalo o ohrožení bezpečnosti, zajela paní Hranická přímo na místo, kde z titulu svého vzdělání vyhodnotila stav lípy jako velmi špatný. Lípa byla kromě jiného postižena hnilobou, dutina kmene byla vylita betonem a kmen byl vykotlaný, se shora otevřenou centrální dutinou, což zvyšuje riziko zatékání a zahnívání. Paní Hranická si vzhledem k umístění dřevěné kapličky uvědomila, že se jedná o citlivou záležitost,  a proto požádala o posouzení pana Ing. Šenka, dendrologa.

Využili jsme kontaktu, který nám dala k dispozici paní RNDr. Hranická, a napsali jsme panu Ing. Šenkovi s tím, jestli by se nám také vyjádřil k dané předmětné lípě.

Ing. Šenk nám své stanovisko poslal 4. 11. 2013.  Uvádí kromě jiného, že byl přivolán ke konzultaci ve věci stromu, jehož perspektiva byla na daném stanovišti nulová a který se snadno mohl stát příčinou neštěstí. Zároveň tvrdíve shodě s paní Hranickou, že pokud by předmětná lípa stála mimo frekventované území v místě bez zvýšeného pohybu osob, mohla by tam snad ještě stát i za cenu vysokých finančních nákladů na konzervaci, statického zajištění a bezpečnostní vazby. Zároveň však uvádí, že vyrovnat nakloněný strom a vysekat beton z dutiny stromu však není možné.

 

Celé znění výpovědi paní RNDr. Ivany Hranické týkající se dané lípy a pana Ing. Jana Šenka najdete na odkazehttps://www.provratimov.cz/news/pokacena-stara-lipa-ve-vratimove/

 

Využili jsme také nabídky paní RNDr. Hranické k návštěvě jejího úřadu. Termín byl dohodnutý na středu 6. 11. 2013. Paní Hranická nám podala osobní vysvětlení o daném stavu lípy srdčité z roku 2010 na ulici Na Podlesí. Zároveň nám poskytla k nahlédnutí rozhodnutí Městského úřadu Vratimov o povolení kácení dřevin mimo les ze dne 25. 1. 2011.

 

Co nás však trochu  zaráží je samotná žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. V dané žádosti se uvádí jako vlastník pozemku, na němž se dřevina nachází, Město Vratimov sídlící na ulici Frýdecká 853. Z fotografií, které jsme provedli na místě, kde původně stála lípa je hraniční značka pozemku.

 

 

Tato značka  však ukazuje, že daná lípa rostla ve větší míře na soukromém pozemku. Je tedy otázkou, kdo byl vlastníkem pozemku, na němž se dřevina nacházela?!

 

Celá událost se stala již před téměř třemi roky. Podle všech dostupných informací, které jsme získali od odboru výstavby a životního prostředí, byla lípa s největší pravděpodobností postižena tak, že ohrožovala již bezpečnost osob. Pro obyvatele žijících v blízkosti dané lípy byla celá událost citovou záležitostí. Problém vidíme spíše ve vlastní komunikaci mezi zúčastněnými osobami  - nemělo se zde jednat z pozice síly úřadu, ale celou záležitost citlivě s dotyčnými občany projednat a vysvětlit jim celou záležitost ohledně zodpovědnosti v případě úrazu při pádu tohoto stromu.

 

S paní Hranickou jsme otevřeli téma možného zasazení nového stromu, nové lípy, někde na území katastru Vratimova a Horních Datyň. Je zde však otázkou výběr vhodného místa, mimo frekventovanou oblast častého pohybu osob, aby někdy v budoucnu, se tato lípa dala zachránit v případě jejího poničení stářím.

 

Znáte někdo takovéto místo ve svém okolí?

 

Členové občanského sdružení PRO Vratimov o. s