Unikátní soustromí ve Vratimově … jiný pohled

29.03.2014 12:20

Unikátní soustromí ve Vratimově … jiný pohled

(29. 3. 2014)

 

V lednovém čísle našeho Info Letteru č. 2014-1 (https://www.provratimov.cz/info-letters2/) jsme psali o unikátním soustromí vzrostlých stromů Zerava řasnatého před Základní školou Vratimov, Masarykovo náměstí.

 

      

 

Zerav se vysazuje především jako solitera. Kolem památníku T. G. Masaryka však bylo v minulosti vysázeno hned několik těchto stromů, kterým se zde skutečně daří. Svou širokou korunou téměř zastínily samotný pomník, před kterým se každoročně setkávají zástupci veřejného života ve Vratimově a uctívají tak památku vzniku samostatného Československého státu položením květin.

 

Stromy vítají každého, kdo přijíždí do centra Vratimova po ulici Buničité a v pravotočivé zatáčce vjíždí na ulici Frýdeckou, svou krásně zelenou barvou.

 

Někdo by však mohl namítat, že přes tuto stromovou bariéru nejde vidět pomník T. G. Masaryka ani samotná základní škola, která bude v tomto roce slavit 105. výročí od zahájení vyučování.

 

My jsme se v našem článku postavili za toto soustromí a kladli jsme si otázku, jestli lze situaci kolem památníku T. G. Masaryka řešit jinak, než-li postupným ořezáváním stromů, které může způsobit jejich nevratné poškození, popřípadě jejich úplné pokácení.

 

Sešli jsme se s ředitelkou Základní školy Vratimov, Masarykovo náměstí, paní Mgr. Alicí Čavojskou.

Paní ředitelka je velkou obdivovatelkou těchto úžasných stromů, nicméně problém hustého porostu vidí spíše z výchovného hlediska vzhledem k žákům samotným. Jak nám sdělila, z okna ředitelny jde vidět veškerý pohyb kolem těchto stromů. Hlavně v jarních a letních měsících se zde shlukují různá individua, která zde přespávají, zanechávají zde své osobní věci, které často bývají nebezpečné samotným dětem. Soustromí se také stává neoficiálním veřejným záchodkem kolemjdoucích.

Našlo se zde také ukradené kolo. Místo si zde vyhlídnul nějaký lapka. Kolo bylo později předáno na Městský úřad.

 

Po rozhovoru s paní ředitelkou musíme souhlasit, že Masarykovo náměstí by mělo být reprezentativním místem Vratimova s pietním místem prvního československého prezidenta T. G. Masaryka, které bude sloužit široké veřejnosti k možnému oddychu a relaxaci.

Vratimov má dvě náměstí, přičemž Radniční náměstí je velkou asfaltovou plochou. Proto by stálo za úvahu, jak zachovat ojedinělé soustromí Zerava řasnatého, ale zároveň zajistit bezpečnost a čistotu tohoto místa.

 

Určitou možnou cestu řešení jsme našli v lednovém vydání zpravodaje SOUSEDÉ, vydávaném společností Arcelor Mittal. Článek „Dalimilův park je opět přístupný veřejnosti“ upozorňuje na znovu zpřístupnění Dalimilova parku v Ostravě–Radvanicích veřejnosti po nákladné rekonstrukci. Samotný návrh úpravy parku byl vypracován ve spolupráci se studenty Katedry architektury Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

My jsme se proto obrátili přímo na starostku městského obvodu Radvanice a Bártovice, paní Šárku Tekielovou, a zeptali jsme se jí na hodnocení samotné spolupráce se studenty. Paní Starostka celou spolupráci hodnotila pozitivně. Společně s paní Baumannovou, která zastupovala studenty, vyhlásili soutěž o nejlepší studentský návrh. První tři studenti byli následně finančně odměněni.

 

Myslíme si, že spolupráce se studenty Katedry architektury Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, může být přínosem pro obě strany, studenti řeší konkrétní problém architektury v dané obci, získávají praxi a následně mohou být finančně odměněni. Obec získá několik návrhů, pohledů nezaujatých mladých lidí na danou situaci a z nich může čerpat budoucí možné řešení.

 

Ne vždy je třeba platit drahé projekční studie. V tomto případě by se mohla dát šance mladým lidem s tím, že v konečné fázi při hodnocení samotných vypracovaných návrhů by se mohla zapojit široká veřejnost naší obce.

 

PRO Vratimov z. s.