Vratimovský Sokol potřebuje Vaší pomoc!!!

26.11.2014 23:51

Vratimovský Sokol potřebuje Vaši pomoc

(26.11. 2014)

 

Máte duši SOKOLA?


Původní sokolské ideály - mravní čistota, a harmonie ducha a těla nejsou, nebo by zcela určitě neměly být nějakým zastaralým přežitkem. 
Sokol je dobrovolným, demokratickým, vlasteneckým a nepolitickým spolkem českých občanů, jejichž cílem je svým životem (jeho ukázněností, umravněností), vzděláním i tělesnou zdatností přivodit v celém českém národě obrodu ve prospěch celého národa, aby ne pouhý jednotlivec, ale celý národ dosáhl co největší dokonalosti tělesné, duševní i mravní (Michal Hrotík, https://www.zupabudecska.cz/clanky/sokolska-myslenka).

Před 106 lety se většina Vratimováků a dalších lidí spojila, aby naplnila ideje Dr. Tyrše o Sokolském hnutí.

O 20 let později společnými silami vybudovali zdejší sokolovnu. 
Téměř celé století jsme se o ni dobrovolně, nezištně a s láskou starali.

V letošním roce se nám podařilo zajistit rekonstrukci za téměř 6 mil. Kč. Bohužel chybějících 375.000 Kč dáváme dohromady jen ztěžka. 
 

Pomozte nám, pár nadšencům, utlumit stres a obavy z vysokých nákladů a podílejte se tak na společné a dobré věci.
Pomozme staré dámě - SOKOLOVNĚ, aby nám zase ona mohla nabídnout sportovní i společenské zázemí, radost a místo, kde se  již více jak 80 let setkáváme. Ukažme mladším generacím, že tradiční hodnoty jsou stále živé a platné.

 

Celý areál sokolovny je pouze ve vlastnictví Tělocvičné jednoty Sokol Vratimov.

 

Jakákoliv finanční částka nám bude nápomocna k úspěšnému dokončení rekonstrukce jedné z nejstarších budov ve Vratimově.

V příloze zasíláme formulář darovací smlouvy pro případ, že byste chtěli darovanou finanční částku zohlednit při Vašem ročním vyúčtování daně.

 

Celková částka na faktuře stavební firmy činí 6,044 mil. Kč splatná 15.12.2014.

 

Číslo účtu Tělocvičné jednoty Sokol Vratimov 1684174339/0800.


 

Za výbor TJ Sokol Vratimov

 starostka Ilona Spratková

 

 

Technické a finanční řešení rekonstrukce

 

Finanční prostředky na rekonstrukci sokolovny byly získány z dotace Ministerstva životního prostředí zaměřené na energetické úspory (snížení energetické náročnosti budovy, snížení produkce spalin CO2).

 

Dotace byla určena na zateplení střechy, opláštění budovy, izolaci podlahy a výměnu oken. Zateplení střechy i podlahy muselo proběhnout při jejich kompletním rozebrání s tím, že po realizaci zateplení se na střechu vracela původní krytina, která však byla natřena a plechy byly vytmeleny (30% plechů bylo vyměněno). Pod střešní krytinou jsou zateplovací panely PYR. Ze strany půdního prostoru je střecha zateplena izolační vatou.

Podlaha (bukové parkety) jsou z největší pravděpodobností původní, z roku 1929. Protože však nejsou finanční prostředky nazbyt a současné parkety sloužily téměř 86 let (jsou stále v dobrém stavu), budou položeny zpět . Pod parketami je však vložena nová tepelná izolace. Parkety musí být položeny jiným způsobem, následně přebroušeny, nalakovány a opětovně nalajnována nová hřiště.

Okna v celé budově budou vyměněna, včetně tělocvičny – budou nahrazovat původní luxfery. Touto výměnou bude možnost tělocvičnu konečně větrat. Zároveň se přidaly dva větráky pro zajištění řízeného větrání a tím minimalizování vzniku plísně po zateplení budovy.

Barva fasády by se měla přizpůsobit původní barvě stavby. Snahou bylo podtrhnout architekturu budovy a tím zvýraznit antický chrám, kterým se stavitelé v minulosti inspirovali. Byly zachovány také hlavice historických sloupů na fasádě. Oba vstupy do budovy jsou nově zastřešeny.

 

Interiér tělocvičny výrazně změní nové obložení stěn. Veškeré interiéry budou nově vymalovány.

Při zadním vstupu vznikne nové zádveří, které bude zvyšovat tepelný komfort při přezouvání obuvi.

 

Součástí rekonstrukce sokolovny bude nový ohřev vody společně s úspornými sprchami pro snížení spotřeby vody.

 

Celá rekonstrukce stojí 6,2 mil. Kč.

Dotace ze státního fondu budou 4,5 mil. Kč. Tělocvičná jednota Sokol Vratimov jako investor a zároveň i vlastník budovy a pozemku musí uhradit 1,75 mil. Kč jako spoluúčast.

Česká obec sokolská před započetím celé akce přislíbila 100% finanční spoluúčast. V opačném případě by se rekonstrukce vůbec nerozběhla – Sokol Vratimov by takovouto částku nebyl schopen zajistit. Bohužel v září tohoto roku ČOS nedostala slíbenou dotaci od Ministerstva školství. Z tohoto důvodu ČOS odmítla zaplatit celou slíbenou částku 1,75 mil. Kč.

Sokol Vratimov se dostal do svízelné situace. Zastavit rekonstrukci by znamenalo přijít o sokolovnu, aby bylo možné z čeho zaplatit stavební firmě za materiál, který už měla na rekonstrukci nakoupený. O získanou státní dotaci 4,5 mil. Kč bychom samozřejmě přišli také.

 

Celé tři měsíce se jednalo z Českou obcí sokolskou o finanční pomoci. Nakonec jsme 7.11.2014 získali příslib daru alespoň na 50 % spoluúčasti (875.000 Kč). Jsme vděční za tuto pomoc, nicméně jsme se dostali před další úkol, zajistit druhých 50%.

V současné době jsme zhruba 500.000,-Kč zajistili formou půjčky, vyčerpáním vlastních zdrojů.

Zbývá nám zajistit ještě 375.000 Kč a Sokolovnu ve Vratimově máme zachráněnou.

Obracíme se proto na Vás, občany Vratimova a Horních Datyň, ale také na všechny, kterým není lhostejná budoucnost tohoto historického sportovního chrámu.

 

Vybranou finanční částku (dar) od Vás, drobných dárců, ale i případných sponzorů z řad firem a společností můžete sledovat na webových stránkách https://sokolvratimov.webnode.cz/news/penezite-dary-na-uctu/.  Tato částka je denně aktualizována.

Po ukončení sbírky budou všichni dárci zveřejněni, pokud budou souhlasit.

 

Fotografie z rekonstrukce jsou průběžně ukládány na webových stránkách: https://sokolvratimov.rajce.idnes.cz/Prubeh_rekonstrukce_sokolovny#004_1.jpg.

 

 

Na závěr bychom chtěli říci, že celá Tělocvičná jednota Sokol Vratimov udělá vše proto, aby sokolovna zdárně prošla celou potřebnou rekonstrukcí a tím mohla být předána do užívání dalším generacím občanů Vratimova i za cenu osobních půjček.
 

Za výbor TJ Sokol Vratimov

starostka Ilona Spratková

 

 

Důležité odkazy

 

Hlavní stránka Sokola:               https://sokolvratimov.webnode.cz/

Evidované peněžité dary:           https://sokolvratimov.webnode.cz/news/penezite-dary-na-uctu/

Facebook:                                https://cs-cz.facebook.com/pages/TJ-Sokol-Vratimov/757749194246395

Fotografie před rekonstrukcí:      https://sokolvratimov.rajce.idnes.cz/Sokolovna_pred_rekonstrukci/

Fotografie v průběhu rekonstrukce:   https://sokolvratimov.rajce.idnes.cz/Prubeh_rekonstrukce_sokolovny#004_1.jpg

                                               https://sokolvratimov.rajce.idnes.cz/Prubeh_rekonstrukce_sokolovny#002.jpg