Info Letter 05/2013

04.06.2013 10:52

 

ArcelorMittal podaroval svého souseda

V dubnovém čísle zpravodaje „Sousedé“, který vydává pro okolní obce společnost ArcelorMittal Ostrava a.s., jsem narazil na zajímavou informaci. Společnost zakoupila pro město Vratimov sedmimístný automobil Dacia Logan.

 

 

Z článku vyplývá, že vozidlo mohou využívat místní občanská sdružení, dobrovolní hasiči pro svou mládež, tělesně postižení spoluobčané, nebo základní či mateřské školy.

Myslím si, že je to velmi zajímavý a užitečný dar, který město dostalo.

Nikde jsem ale, prozatím, neobjevil žádnou informaci města o tomto daru, třeba nějakou zmínku na oficiálních webových stránkách, nebo ve Vratimovském zpravodaji.

Vzhledem k tomu, že auto vlastní město již od srpna 2012, jsou tyto kroky velmi nestandardní. Vypadá to, jako by město o využívání auta jinými organizacemi nestálo, nebo se dokonce snažilo, aby o existenci auta vůbec nikdo nevěděl. Firma ArcelorMittal ale sama o tomto daru informovala širokou veřejnost časopisem Sousedé (https://www.arcelormittal.com/ostrava/pdf/Sousede_52013.pdf).

Věřím, že se nejedná o úmysl, ale o pouhé pochybení a město se se svým darem oficiálně pochlubí široké veřejnosti a organizacím (i když s velkým zpožděním) a automobil se bude využívat v rozsahu tak, jak bylo společností ArcelorMittal oznámeno.

(David Böhm)

 

 

 

 

 

 

Kam kráčíš Městský úřade ve Vratimově

 Vážení zastupitelé, v roce 2009 jsme platili daň z nemovitosti 201,-Kč za rok. V roce 2012

je to již 1007,-Kč. Tato změna byla odůvodněna tím, že je třeba navýšit příjem do pokladny města, aby bylo na opravy komunikací a pod. Náklady na bydlení jste upravili koeficientem 2! Jde o jeden z nejvyšších v Moravskoslezském kraji.

 

  Na základě tohoto opatření, doporučuji Vám naši volení zástupci, snížit náklady občanům

Vratimova a Horní Datyně včetně podnikatelů na bydlení pomoci elektronické AUKCE

„Platby za elektrickou energii a plyn“.

Občany ani podnikatele nebude nic stát. Veškeré náklady na AUKCI bude hradit dodavatel.

Občané budou mít možnost navštívit kontaktní místo, které by mělo být umístěno na radnici.

Tam si přinesou kopií smlouvy, poslední roční vyúčtování a pracovníci firmy zajišťující

AUKCI jim se vším pomohou.

 

  Další ostudou pro řízení města našimi zastupiteli je stav komunikací na katastrálním území

Vratimova. Hop a skok, klička, myška. Tlumiče v háji. Tak se dá popsat jízda na krajské sil-

nici z Vratimova směr Řepiště. Začátkem je železniční přejezd. To rovněž pokračuje v Horní

Datyni směr na Šenov. A v neposlední řadě to platí o silnicích patřících pod město.           

 

  Nepoškozujte svou  nečinností image našeho města tím, že tolerujete od léta 2012, kdy jsem

upozornil pracovníka životního prostředí p.Hranickou, na neutěšený a ostudný stav v okolí

nádraží ve Vratimově. Je zde napadnuto 8 kusů vzrostlých jehličnanů tzv. sypkou.

Jestliže nedojde k okamžité likvidaci, budou zasaženy zbývající ještě zdravé jehličnany. Jsou

zde černé skladky. Do dnešních dnů tj. 5.5.2013 se nic neprovedlo. Vždyť i nádraží je vizitkou našeho města.

 

Volení zastupitelé, co Vy na to?

 

 (Jan Vavrečka občan Vratimova )

 

 

 

 

Problematika stravování

Ten, kdo má děti v mateřské nebo základní škole jistě potvrdí, že si děti stěžují na jídlo (skladbu a chuť). Velké množství potravin se denně zbytečně vyhazuje.

Na předvánočním zastupitelstvu v roce 2011  jsem žádala o vysvětlení, proč je tato situace mnoho let stále neměnná. Na můj dotaz byla paní ředitelka stravování Bc. Kolarová připravená a dlouze povídala o tom, jak je jídlo kvalitní a nic z věcí, které jsem uvedla, není pravdou. Pan místostarosta a paní starostka nebrali některé prokazatelné argumenty ze strany rodičů za relevantní a víceméně dali zapravdu paní ředitelce Kolárové.

Když dítě přijde ze školy nebo školky domů a sní jogurt, je to normální, ale když Vás po obědě požádá o polévku, nebo teplé jídlo – je to k zamyšlení.

Dne 26.3.2013 jsem opět vyzvedla svého syna ze školky hned po obědě. Když jsem přišla do třídy, syn seděl nad plným talířem. Požádala jsem paní učitelku, jestli bych mohla jídlo ochutnat. Syn snědl brambory, ale obalovaný květák zůstal na talíři. Po ochutnání tohoto jídla jsem se zhrozila. Strouhanka mi skřípala mezi zuby. Rozhodla jsem se tedy ještě s jednou maminkou navštívit paní ředitelku stravování, která mi sdělila, že je vše v naprostém pořádku. Následně mi od ní přišel email, že byla chyba na straně kuchařky, která nevzhledné jídlo neměla vydat a pozvala mě na návštěvu kuchyně. Její pozvání jsem přijala.

Paní  Kolarová  nás s manželem přivítala přívětivě a vysvětlovala problémy, které cítí z chování učitelek školky.

Měla jsem možnost ochutnat připravené pomazánky – byly výborné. Ujistila nás, že jídlo vydané v kantýně pro veřejnost se neliší od jídla, které podávají dětem. Postěžovala si, že učitelky v MŠ seškrabávají dětem pomazánku z chlebů dříve, než děti jídlo vůbec ochutnají.

Manžel ji nabídnul, aby si s paní ředitelkou mateřské školy (p.Siváková Lenka) probraly věci, které by vedly ke spokojenosti dětí – toto paní Kolarová razantně odmítla.

Nespokojenost se stravou není pouze ve školce Na Vyhlídce, problémy sdělili i na „Dolní škole“ i v Horních Datyních.

Po návštěvě jsem měla možnost hovořit s učitelkami školky – bylo mi sděleno, že jídlo není stejné (jídlo pro dospělé strávníky a jídlo pro děti). Například polévky, které jsou podávané dětem jsou vodové a pomazánky seškrábnou jen tehdy, když je dítě odmítne jíst a po odstranění alespoň část chleba sní.

Město se staví k této problematice již odmítavě a zatím stížnosti vždy dopadly ve prospěch Bc. Kolarové.

Ptám se: „ ….tak kde je tedy chyba?“.

Rodiče si stále stěžují, že děti jsou s jídlem nespokojené. Co udělat pro to, aby děti byly skutečně syté a nevyhazovaly se zbytečně kbelíky jídla? Vždyť to jídlo – my RODIČE platíme a doufáme, že děti jí stravu, která je pro ně přínosem. Ptejme se dětí, zda jsou spokojené a zda jim chutnalo. Pokud nejsou – ŘEŠME TO. Stěžování mezi sebou nikam nepovede – zlepšení nedosáhneme.

 

(Lucie Krausová)

 

 

EXPEDICE GASHERBRUM DOUBLE 2010

V pátek 24.5. 2013 proběhla přednáška horolezce Libora Uhra v restauraci "Srub u Rybníka" ve Vratimově

www.restaurace-roubenka.cz

 

Přednáška proběhla v podkrovních prostorech restaurace v komornějším prostředí. Libor Uher přes dvě hodiny popisoval celý průběh expedice od přípravy, cesty z Prahy až po samotný výstup na obě osmitisícovky. Přednáška byla doplněna úžasnými fotografiemi a zajímavými videoreportážemi. Určitě jsme se s Liborem ve Vratimově neviděli naposledy.

(Ludvík Kraus)

 

 

 

 

www.provratimov.cz