Komunální volby 2014

(11. 8. 2014)

Vážení spoluobčané Vratimova a Horních Datyň.
V roce 2013 jsme založili občanské sdružení PRO Vratimov, protože jsme občany našeho města a viděli jsme kolem sebe mnoho věcí, které nás neuspokojovaly, nebo se nám nelíbily. Doufali jsme, že naše připomínky, kterými jsme suplovali nefungující opozici na naší radnici, budou přijaty konstruktivně a dojde ke zlepšení práce v celém městě. Všichni jsme šli v podstatě do neznáma obdařeni nadšením a spoustou ideálů. Většina z vás naši práci jistě zaregistrovala. Bohužel jsme zjistili, že zavedené staré pořádky a neochota některých osob je pevně včleněna do budovy MěÚ.
Zjistili jsme, že jiná možnost, než působit přímo v zastupitelstvu, nevede k naplnění cílů našeho občanského sdružení. Proto jsme se rozhodli kandidovat do Komunálních voleb pod hlavičkou politického hnutí Nezávislí.
Naše kandidátka zahrnuje jak většinu klíčových a nejaktivnějších členů PRO Vratimov, tak i tváře, které svou profesní specializací mohou pomoci při řešení každodenních problémů naší obce. Právě na profesionální erudici z nejrůznějších sfér ekonomického a společenského života sázíme jako na jediné možné řešení pro budoucnost naší obce.
Věříme, že i letos přijdete k volbám v co největším počtu a využijete svého svobodného práva zvolit si své zastupitele, kteří budou spoluvytvářet tvář naší obce.

Přejeme vám mnoho osobních i pracovních úspěchů a spokojený život v naší obci.
 

Dekujeme všem, kteří se rozhodnete dát nám svůj hlas.
 

                                                        Vaši kandidáti PRO Vratimov za hnutí NEZÁVISLÍ

 
 

               PROČ volit PRO Vratimov?

· · ·

- Máme realistické plány a chceme řešit klíčové problémy obce
Výsledky naší práce jsou vidět a snažíme se nejen o kvantitu, ale hlavně o kvalitu
- Našimi kandidáty jsou profesionálové ve svých oborech
- Dbáme na pravidla rozpočtové odpovědnosti a omezujeme požadavky na zbytné výdaje
Pracujeme a hlasujeme pro zájmy obce a jejich občanů a nikoli pro soukromé zájmy investorů
- Klademe důraz na podporu dětí a mládeže a jejich smysluplných aktivit
Naši kandidáti svým známým „nepřihrávají malou domů“ na úkor obce a jejích obyvatel
Mluvíme otevřeně i o problémových věcech a nebojíme se je řešit
Naši kandidáti nejsou existenčně závislí na příjmech od obce a vyvíjejí ve svém volném čase pro obec či její občany dlouhodobě řadu aktivit