Občanské sdružení PRO Vratimov o.s. zaregistrované

Dne 24.4.2013 došlo k zaregistrování občanského sdružení PRO Vratimov o.s.

Námi předložené Stanovy byly na Ministerstvu vnitra schváleny a následně bylo přiděleno identifikační číslo IČO 01630822. Občanské sdružení tímto dnem začíná své oficiální působení.

Informace o nás

Skupina lidí, občané obcí Vratimov a Horní Datyně, kterým není lhostejné jak se budou v budoucnu vyvíjet jejich obce se rozhodla vytvořit občanské sdružení, které jim umožní se podle zákona č. 83/1990 Sb. sdružovat a obhajovat jejich společné zájmy.

Občanské sdružení se po schválení Ministerstvem vnitra České republiky stává právnickým subjektem.

 

Občanské sdružení se dle připravovaných stanov bude zajímat o samotné dění v obcích, bude předkládat zastupitelům města Vratimov a Horní Datyně návrhy na změny v oblastech, které občany nejvíce trápí, ale nemají odvahu se veřejně k těmto věcem hlásit a upozorňovat na ně.

Základními cíli sdružení jsou zejména:

- chránit přírodu a krajinu, kulturní, folklórní a historické památky

- podporovoat sportovní, kulturní a společenský život

- podporovat a rozvíjet fungování občanské společnosti

- podporovat a rozvíjet bezpečné prostředí z hlediska dopravy

 

Občanské sdružení je otevřené všem občanům, kterým není lhostejná jejich vlastní obec ve které žijí, vychovávají své děti a tráví svůj volný čas.

 

Každý z občanů se může příhlásit do tohoto sdružení, může být aktivním členem nebo podprorovatelem programu tohoto sdružení. Pokud bude kohokoliv trápit nějaký problém v obci, napište nám a my se pokusíme tento Váš problém zviditelnit a oslovit patřičné úřady, aby se k tomuto problému určitým způsobem postavili a vyjádřili se k němu.

 

"Nebuďte lhostejní ke své obci. Zapojete se i Vy !  I Vaše připomínka, kritika, nápad může změnit Vaše okolí !" 

Občanské sdružení a jeho význam

Občanské sdružení principiálně spojuje občany stejných názorů, zájmů a

myšlenek, kteří usilují o určitý společný cíl.

 

PRO Vratimov spojuje občany obcí Vratimova a Horních Datyň, kterým

není lhostejné, jak se budou tyto obce v budoucnu dále vyvíjet, jak budou

investovány finanční prostředky z městského rozpočtu, jak se bude řešit

bezpečnostně-dopravní situace v centru, jak budou vedeny základní a ma-

teřské školy v obci, jaké bude sportovní a kulturní vyžití občanů této, ale

hlavně další generace.

 

Občanské sdružení je právní formou neziskové organizace. Hlas takto vytvo-

řené skupiny občanů má daleko větší váhu než hlas jednotlivce.

 

PRO Vratimov si uvědomuje, že politická situace v České republice není

dobrá, politická nálada je spíše negativní, mnoho schopných lidí již rezigno-

valo na jakoukoliv snahu cokoliv změnit.

 

PRO Vratimov chce svou činností a aktivitou apelovat na občany svých

obcí, aby nezůstali lhostejní vůči svému okolí, svých spoluobčanům, svým

dětem a začali se více zajímat o prostředí, ve kterém žijí, vychovávají své

děti, tráví svůj volný čas a relaxují. Občané by se neměli uzavírat se svými

problémy, ale naopak by je měli zviditelnit a předkládat na patřičná místa.

Máme zvolené své zastupitele, máme starostu a místostarostu, pojďme

společně označovat ta místa v našem běžném životě, která nás trápí, a

pojďme společně hledat řešení.

 

„Měli bychom hlavně hledat řešení problémů, nikoliv problémy jak to nelze vyřešit“

 

Obec je základ pro spokojený a klidný život. Nikdo za nás nic neudělá.

Tak jak se budeme starat o svou obec, tak se nám také bude žít.

 

PRO Vratimov by  měl být prostředek pro zviditelnění Vašich problémů v 

obci a následného navrhnutí  Vašeho řešení. Prostředník mezi Vašimi pro-

blémy, a patřičným místem, státním úřadem.

 

PRO Vratimov proto uvítá kohokoliv, kdo se zapojí do konstruktivní kritiky,

kdo se zapojí do diskuze o problémech, které trápí nás všechny, kdo přijde

s nápadem jak naší obec více zatraktivnit.

 

"Budoucnost našich dětí je v budoucnosti naší obce.
Tak jak se bude obec  rozvíjet, tak se nám také bude žít."