Info Letter 06/2013

04.06.2013 10:55

 

Kam kráčíš Městský úřade ve Vratimově –

reakce paní Starostky

 

Vážený pane Vavrečko,

 

v reakci na Váš dopis ze dne 5.5.2013  jen krátce. 

 

Začnu stavem místních komunikací. Po nástupu do funkce starostky jsme začali s pravidelnou a soustavnou kontrolou stavu našich komunikací, jejich hodnocením a na základě toho plánováním jejich oprav dle jejich stavu. Stav  našich komunikací mě vyděsil,  o tom Vám psát nemusím, jako dlouholetý zastupitel a především dlouholetý jednatel společnosti Vratimovské služby o tom víte nejvíce.  Jen minimální investice v minulosti zapříčinily jejich tristní stav a pokud je chceme mít alespoň v relativně přijatelném stavu, budeme potřebovat desítky, možná stovky milionu korun. Jen mě mrzí, že jste nás, myslím tím  ostatní zastupitele, na tento stav komunikací  důrazně neupozornil. Možná dřívější  zvýšení daní a jejich investování do oprav komunikací mohlo zmírnit důsledky jejich velmi nízké a zanedbané  údržby a přispělo by ke spokojenosti občanů. Samozřejmě do důsledku platí  „za málo peněz málo muziky“.  Proto jistě chápete, že právě Vaše kritika stavu našich cest ve mně vyvolala směs pobavení a smutku.  

Váš dopis mě zamrzel i z jiného hlediska. Město Vratimov Vám poskytovalo po dlouhá léta solidní zaměstnání, což je věc v současné době deviza velmi ceněná a v této funkci jste měl poměrně velkou volnost. A třeba na členské schůzi tenisového oddílu jste od města žádal zvýšení příspěvků na jeho činnost. Čekala bych proto především od Vás solidaritu s tímto městem,  které Vám osobně hodně dalo a které také čeká něco od svých občanů.  Bohužel život mě naučil, že lidé jsou často takoví, pouze natahují ruce, chtěli by brát, ale nic dávat.

Stav silnic II. třídy, které vedou přes naše město, můžeme ovlivnit pouze tím, že budeme urgovat jejich opravu. Nejsou naše, je to celostátní problém, trápí mě to, ale nic s ním nezmůžu. Což ostatně víte taky. V době, kdy jste stál v čele Vratimovských služeb byl stav úplně stejný a nepamatuji se, že byste Vy osobně pro to  něco udělal.  Doporučuji svoji kritiku napsat majiteli těchto komunikací.

Totéž se týká stavu vzrostlých jehličnanů.  Patří Českým drahám a na jejich stav, jakož i stav před nádražím byli opakovaně telefonicky i písemně upozorněni, proběhlo jednání s pracovníky ČD přímo na místě a můžeme jen čekat na nápravu. Více bohužel dělat nemůžeme. I zde by pomohla Vaše písemná urgence a kritika přímo tomu, kdo za věc odpovídá.

 

O elektronické aukci zatím neuvažujeme. Možná později, jak se osvědčí v jiných městech. 

S pozdravem

 

 (Judr. Dagmar Hrudová – Starostka MěÚ Vratimov)

 

Hovory s občany

 

Zastupitelé Ing. Lucie Krausová a Bc. Martin Čech (radní města)

 

Vás srdečně zvou na

 

HOVORY S OBČANY

 

V pondělí 10.6.2013 v 17:00 hodin

 

v Music club cafe na fotbalovém stadióně ve Vratimově

 

Program:

* Plány a rozpočty města na rok 2013

* Diskuze, co občany města trápí, náměty

a nápady pro spokojenější život

 

 (Lucie Krausová)

 

 

Podvodné jednání

 

Jde o podvodné jednání pana Ing. Jiřího Slívy (Sadové úpravy), IČ: 61965651, se sídlem v Šenově, který z nás dne 18.8.2012 vylákal zálohu na realizaci zahrady ve výši 15 tis. Kč.

Práce neprovedl, nejprve se vymlouval na špatné povětrnostní podmínky, poté přestal brát telefon. Na telefon reagoval až letos na jaře, kdy jsme mu nabídli možnost smíru před podáním trestního oznámení.

Pan Slíva se velice omlouval a slíbil, že dne 29.4.2013 zahájí práce. Nestalo se tak, ba naopak dne 29.4. večer přišel požádat o další peníze ve výši 3 – 4 tisíc s tím, že má údajně „provozní problémy“.

Peníze jsme mu samozřejmě neposkytli a připravujeme právní kroky.

Mám vážné obavy, že může takovýmto způsobem napálit mnoho dalších lidí. Sám jezdí po stavbách v okolí a nabízí své, údajně „cenově velmi výhodné“ služby.

Chtěla bych zabránit tomu, aby v této své „podnikatelské činnosti“ dále pokračoval.

 (Bc. Klára Tidrichová)

 

Frýdecká ulice – oprava

 

Na dotaz o termínu opravy ulice Frýdecká jsme dostali tuto odpověď:

Komunikaci na ul. Frýdecká ve Vratimově s číslem II/477 nemá ve správě město Vratimov. Jedná se o tzv. krajskou komunikaci, siln. II. třídy v majetku Moravskoslezského kraje, s právem hospodařit Správa silnic MSK se sídlem v Ostravě. Neutěšený stav této komunikace byl se Správou silnic řešen, kdy
proběhla jednání za účasti p. starostky.
Podle dostupných informací Správa silnic připravuje rekonstrukci celého povrchu této komunikace v roce 2014 popř. 2015 v závislosti na přidělených dotacích.
V tomto roce bude Správa silnic opravovat pouze výtluky a výmoly. V současné době jsou na hranici katastrálního území Řepiště a Paskov, Vratimov budou opravovat v nejbližších dnech – dle dnešního sdělení Správy silnic, střediska F-M do konce května. Tolik k Vašemu dotazu
S přáním hezkého dne


Romana Drabinová
referent odboru investic
a údržby obecního majetku
MěÚ VRATIMOV
 


Stav k dnešnímu dni

K dnešnímu dni skutečně byly největší výtluky a výmoly na ulici Frýdecká opraveny. Všichni si uvědomujeme, že opravy tohoto typu nejsou trvalého rázů a pravděpodobně nevydrží déle jak jednu zimu. Zároveň je nám zcela jasné, že podobných silnic II. třídy je v Moravskoslezském kraji více a je třeba opravy provádět postupně dle preferencí. V současné době musíme brát na vědomí stav jaký je a doufat, že plánovaná rekonstrukce celého povrchu v příštítm roce bude provedena. Kromě bezpečnosti jízdy po takto opravené komunikaci jde také o reprezentaci celé naší obce.

(Ludvík Kraus)