Info Letter 09/2013 - 1

11.09.2013 17:25

 

 

Potřebuje Vratimov městskou policii ?

 

Ve Vratimovských novinách z 1. dubna 2013 se paní Hrudová, starostka Vratimova, obrací na spoluobčany s žádostí o

pomoc při zajištění bezpečnosti dětí před školami a slibuje za to malý přivýdělek.

Ve stejném článku paní starostka kritizuje nezodpovědné řidiče za překračování povolené rychlosti v obci a očekává

pomoc od Policie ČR, která má služebnu v centru našeho města, v podobě častějších kontrol dodržování dopravních

předpisů, a to zejména předepsané rychlosti.

Určitě bychom našli další příklady, kdy je na území našeho města potřeba zajistit pořádek, ochranu osob a majetku,

nebo jen zakročit proti bezohlednosti. Policie ČR má ale evidentně jiné úkoly a není podřízena vedení města. To se už

potvrdilo i v minulosti, kdy státní policisté vůbec nezasáhli v případech rušení nočního klidu a veřejného pořádku

přesto, že o to byli našimi občany požádáni, protože v té době plnili úkoly související s jejich hlavní činností a ještě

mimo město.

Řešením by bylo vybudování městské policie, která by se soustavně a cíleně věnovala našemu městu. V mnoha

městech a obcích, i mnohem menších než je Vratimov, už městskou nebo obecní policii zřídili a zdá se, že to bylo

správné rozhodnutí.

Ano, naše město by muselo najít peníze ve svém rozpočtu. Proč to ale nezkusit? Tady jsou dva příklady, že je to

možné. Budišov nad Budišovkou se 3tis obyvateli a s celkovými ročními výdaji města 41mil korun má městskou

policii se čtyřmi strážníky za roční náklady 1,7mil korun. Naše sousední město Šenov s 6tis obyvateli a s celkovými

ročními výdaji města 69mil korun má městskou policii za roční náklady 2.8mil korun.

Jaký je váš názor na zřízení Městské policie Vratimov, města s 6,9tis obyvateli a ročními výdaji města 122mil korun?

Petr Parwa

PRO Vratimov, o.s.

 

 

Vratimovské KINO Hvězda

 

Prázdniny nám skončili, pomalinku se blíží podzim, dny se budou zkracovat, večerních posezení pod pergolou bude

ubývat. Takto by se dala popsat atmosféra prvních zářijových dnů.

Někdo nostalgicky zavzpomíná na vydařené léto plné slunečných dnů strávených u vody, jiný se těší na dobu, kdy

práce na zahrádkách bude pomalu ubývat a nastane čas na opomíjené aktivity.

Mezi tyto aktivity patří bezesporu návštěva divadel a kin.

Vratimov v nedávné minulosti zainvestoval nemalé finanční prostředky na digitalizaci kina Hvězda. Šlo o věc nutnou

pro záchranu promítání filmů v naší obci. Pokud došlo k této technické modernizaci našeho kina, je určitě v zájmu

vlastníka, aby bylo kino hojně navštěvováno veřejností.

Otázkou je, jestli nastavené promítací dny, a hlavně promítací časy, také nepotřebují určitou modernizaci.

Myslíme si, že by stálo za úvahu zkusit pozměnit promítací časy tak, aby se vyšlo vstříc občanům, kteří mají

nastavenou delší pracovní dobu. Stálo by za vyzkoušení, posunout zahájení promítání ve vybraných dnech na 19.–20.

hodinu. Podobný čas by se mohl vyzkoušet také o víkendech.

Pojďme se společně zamyslet nad promítacími dny a časy, a nabízenými filmovými tituly tak, aby nás lákalo do kina

zajít.

Zkuste nám zaslat Vaše postřehy a návrhy týkající se vratimovského kina nebo využít odkazu www.provratimov.cz ,

kde jsme zprovoznili hlasovací anketu.

 

PRO Vratimov, o.s.

 

 

Nebezpečné propojení cyklostezky kolem Ostravice přes

ulici Mostní

 

Cyklostezka kolem Ostravice je velice vyhledávaným místem pro aktivní odpočinek. Nové prodloužené úseky ve

směru na Beskydy lákají čím dál více občanů z Ostravy a jeho okolí. Hlavně v období slunečného počasí se na

cyklostezce tlačí dohromady cyklistů s In-Line bruslaři, pěšími a pejsky se svými pány. Po dokončení celé trasy

spojující centrum Ostravy s Ostravicí se očekává ještě větší nárůst Ostravanů a nejen jich.

Toto vyhledávané místo sportovců všech úrovní a věkových kategorií křižuje neméně vytížená komunikace, ulice

Mostní, která směřuje z Hrabové ke křižovatce u benzínové pumpy Shell. Samotné křížení tří ulic, Mostní, Frýdecké a

Buničité je v období dopravní špičky místem častých kritických situací.

Po ulici Mostní denně projede několik tisíc osobních a nákladních automobilů. Celá situace se stává velice

nepřehlednou právě v období slunečného počasí, kdy se kolony aut křižují s davy pohybuchtivých sporťáků. Situace

je o to vážnější, že samotné křížení není označeno žádným vodorovným dopravním značením a koncové úseky

cyklostezky nejsou před touto komunikací bezpečně ukončeny. Je jen otázkou, kdy nějaké dítě neubrzdí své kolo,

případně nezastaví včas na svých kolečkových bruslích, a spadne pod kola aut nervózních řidičů, kteří musí každý den

stát kolony na již zmiňovaném křížení tří ulic.

„ Musí se nejdříve stát tragická nehoda, aby se začalo hledat řešení? “

 

Vždyť by stačilo na obou stranách nainstalovat dvojité vodorovné zábradlí tak, aby nutilo cyklisty slézt ze svého kola a

tuto komunikaci přejít bezpečnou chůzí a In-Line bruslař by se při selhání svého brzdění zachytil o toto zábradlí a

nespadl přímo do vozovky.

V současné době probíhá rekonstrukce tohoto nebezpečného místa na obou stranách přerušené cyklostezky. Doufáme,

že součásti tohoto projektu bude také realizace bezpečného zakončení cyklostezky před nájezdem na ulici Mostní.

 

Ludvík Kraus

PRO Vratimov, o.s.