Info Letter: poděkování za charitativní sbírku (06/2013)

26.06.2013 22:50

Charitativní sbírka pro obec Lounky postiženou povodněmi

 

Občanská sdružení PRO Vratimov, o.s. a Rovnovážka, o.s. by chtěla tímto poděkovat všem občanům obce Vratimov a Horní Datyně, kteří přispěli do charitativní sbírky pro obec Lounky postiženou povodněmi.

Sběrným místem byl kulturní dům v Horních Datyních, kdy se v termínu od pátku 7. 6. 2013 do středy 12. 6. 2013 nasbíralo mnoho dezinfekčního a úklidového materiálu. Jednalo se převážně o Savo, Solvíny, Jary, pracovní rukavice, smetáky, kartáče, krémy na ošetření rukou, kbelíky a malé lavory.

Sbírky se zúčastnily jak fyzické osoby, tak zástupci firem a společností.

Zároveň bychom chtěli poděkovat vedení města Vratimov za bezplatné zapůjčení kulturního domu v Horních Datyních a hlavně paní starostce Dagmar Hrudové za rychlé vyřízení žádosti o pronájem těchto prostor.

 

Jmenovitě děkujeme těmto občanům Vratimova a Horních Datyň:

Antonín Nevrlý, Dagmar Hrudová, Františka Kozelková, paní Kakačová, rodina Krausová, Karel Staněk, Milan Kolek, Jarmila Tomisová, Barbora Šebestíková, rodinám Navrátilovým a Haškovým, Eva Bělohlava, Anna Böhmová, David a Renata Böhmovi, Navrátilovi, Ivana Slívová, paní Křižáková, Martina Hanáková, Irena Heinichová, paní Vavrečková, René Zeman, Petr Parwa, paní Žáčková, Klára a Jiří Tidrichovi, Aleš Sklář, zaměstnanci společnosti KES Vratimov zastoupeni paní Alenou Kwintovou, Ivo Kiška, Jaroslava Machová, Barbora Hudáková, rodina Volčíková,  Pavla Řičicová a další.

 

Na stránkách  občanského sdružení PRO Vratimov o.s. (www.provratimov.cz) naleznete fotografie z celé charitativní akce.

 

Ještě jednou děkujeme za solidaritu a podporu lidem v nouzi.

 

Členové občanského sdružení PRO Vratimov, o.s.