Kam kráčíš Městský úřade ve Vratimově (část II.)

13.06.2013 14:46

Kam kráčíš Městský úřade ve Vratimově –

reakce paní Starostky (II. část)

 

Vážení, na webových stránkách PRO Vratimov o.s. www.provratimov.cz  byl otištěn dopis pana Jana Vavrečky „ Kam kráčíš Městský úřade ve Vratimově“. Stejný dopis obdrželo i město Vratimov a pro objektivnost informací na Vašich webových stránkách přikládám odpověď panu Vavrečkovi k otištění.  Nad rámec odpovědi bych ještě chtěla k obsahu dopisu sdělit čtenářům i další informace, aby si sami udělali objektivní úsudek.

Se společností České dráhy a.s.  o jejich majetku a údržbě jednáme již téměř od mého nástupu do funkce.  Je to obrovský a velmi těžkopádný moloch, ale výsledkem jednání ve formě telefonátů a korespondence mezi námi, byla společná schůzka v dubnu t.r.. Provedli jsme prohlídku celého problematického území, sdělili naše požadavky týkající se zejména nepořádku, zrezivělého a poškozeného oplocení a nedostatečné péče o zeleň včetně kosení trávy. Nyní máme i písemný příslib, že v červnu bude odstraněno rezavé a poškozené oplocení, posečena tráva a budeme dále jednat o možné výsadbě stromů a keřů na jejich pozemcích tak, aby v rámci možnosti došlo k revitalizaci této oblasti.  Stejně tak jednáme se společností .A.S.A a zástupci  nákupního střediska PENNY, neboť ani se stavem jejich pozemků, zeleně a činnosti v této lokalitě nejsme spokojeni. Podařilo se nám např. dosáhnout vysazení stromů před prodejnou PENNY a pravidelné sečení plevele kolem nich. Ale ani současný stav zeleně kolem PENNY nepovažujeme za ideální a jsme toho názoru, že bohatá nadnárodní společnost by měla více dbát na stav svého okolí, zeleň a životní prostředí. Toto jme jim také ve vzájemné korespondenci a komunikaci opakovaně sdělovali.  Společnost .A.S.A se k našim výtkám k této této problematice rovněž postavila čelem, mají podanou žádost o výstavbu zdi kolem zpracovny odpadů tak, aby jednak nedocházelo ke znečišťování okolí úlety zejména lehkého umělohmotného odpadu, ale také aby hromady odpadu nebyly viditelné z komunikace a přilehlého okolí. Společnost .A.S.A. nám jako kompenzaci rovněž přislíbila spolufinancování zeleně ve městě a zajišťuje bezplatně  čištění některých našich komunikací.  Řešíme i další problémy v této části Vratimova a je škoda, že pan Vavrečka si nenašel čas se o těchto aktivitách informovat. Je jich ještě mnohem více a těšíme se na jeho návštěvu, abychom ho se všemi seznámili a předešli do budoucna dalším nedorozuměním a vzájemné komunikaci prostřednictvím médií, internetu apod. Je nutno zdůraznit, že neutěšený stav v této části města zde přetrvává desítky let, nenastal ani včera, ani před rokem, ani pěti lety a já pevně věřím, že právě v tomto volebním období dosáhneme alespoň částečného zlepšení.  Chce to však velkou trpělivost, důslednost a neustálý „tlak“ na ty, kterých se to týká.

K tomu, že koeficient 2 pro výpočet daně z nemovitostí je jeden z největších v Moravskoslezském kraji, jak tvrdí pan Vavrečka ve svém dopise, jen tolik, že je to koeficient zcela běžný a využívá ho celá řada měst a obcí již mnohem déle než my. V našem sousedství např. obdobně velká města Šenov a Paskov.  Jen pro zajímavost, lze stanovit až koeficient 5. Ještě snad jen pár slov k aukci  na cenu za odběr  elektrické energie a plynu pro naše občany tím, že zprostředkujeme takovou možnost pro soukromé subjekty. Žádné město ( snad jen s výjimkou těch největších, která pro to mají personální a technické zabezpečení) takovou aukci neorganizuje samo, nýbrž je jen prostředníkem mezi občany a podnikatelským subjektem, který aukci realizuje.  V současné době zjišťujeme poznatky a zkušenosti ostatních s touto formou výběru dodavatelů pro občany. Jsem toho názoru, že je nutná určitá opatrnost, aby město nebylo garantem a zprostředkovatelem  pro občany nevýhodných smluv.

 

Za otištění mého článku a odpovědi panu Vavrečkovi, také bez cenzury, děkuji. 

 

JUDr. Dagmar Hrudová

starostka