Kam kráčíš Městský úřade ve Vratimově (část I.)

13.06.2013 14:48

 

Kam kráčíš Městský úřade ve Vratimově –

reakce paní Starostky (I. část)

 

Vážený pane Vavrečko,

 

v reakci na Váš dopis ze dne 5.5.2013  jen krátce. 

 

Začnu stavem místních komunikací. Po nástupu do funkce starostky jsme začali s pravidelnou a soustavnou kontrolou stavu našich komunikací, jejich hodnocením a na základě toho plánováním jejich oprav dle jejich stavu. Stav  našich komunikací mě vyděsil,  o tom Vám psát nemusím, jako dlouholetý zastupitel a především dlouholetý jednatel společnosti Vratimovské služby o tom víte nejvíce.  Jen minimální investice v minulosti zapříčinily jejich tristní stav a pokud je chceme mít alespoň v relativně přijatelném stavu, budeme potřebovat desítky, možná stovky milionu korun. Jen mě mrzí, že jste nás, myslím tím  ostatní zastupitele, na tento stav komunikací  důrazně neupozornil. Možná dřívější  zvýšení daní a jejich investování do oprav komunikací mohlo zmírnit důsledky jejich velmi nízké a zanedbané  údržby a přispělo by ke spokojenosti občanů. Samozřejmě do důsledku platí  „za málo peněz málo muziky“.  Proto jistě chápete, že právě Vaše kritika stavu našich cest ve mně vyvolala směs pobavení a smutku.  

Váš dopis mě zamrzel i z jiného hlediska. Město Vratimov Vám poskytovalo po dlouhá léta solidní zaměstnání, což je věc v současné době deviza velmi ceněná a v této funkci jste měl poměrně velkou volnost. A třeba na členské schůzi tenisového oddílu jste od města žádal zvýšení příspěvků na jeho činnost. Čekala bych proto především od Vás solidaritu s tímto městem,  které Vám osobně hodně dalo a které také čeká něco od svých občanů.  Bohužel život mě naučil, že lidé jsou často takoví, pouze natahují ruce, chtěli by brát, ale nic dávat.

Stav silnic II. třídy, které vedou přes naše město, můžeme ovlivnit pouze tím, že budeme urgovat jejich opravu. Nejsou naše, je to celostátní problém, trápí mě to, ale nic s ním nezmůžu. Což ostatně víte taky. V době, kdy jste stál v čele Vratimovských služeb byl stav úplně stejný a nepamatuji se, že byste Vy osobně pro to  něco udělal.  Doporučuji svoji kritiku napsat majiteli těchto komunikací.

Totéž se týká stavu vzrostlých jehličnanů.  Patří Českým drahám a na jejich stav, jakož i stav před nádražím byli opakovaně telefonicky i písemně upozorněni, proběhlo jednání s pracovníky ČD přímo na místě a můžeme jen čekat na nápravu. Více bohužel dělat nemůžeme. I zde by pomohla Vaše písemná urgence a kritika přímo tomu, kdo za věc odpovídá.

 

O elektronické aukci zatím neuvažujeme. Možná později, jak se osvědčí v jiných městech. 

S pozdravem

 

 (Judr. Dagmar Hrudová – Starostka MěÚ Vratimov)