Historie kostela

 

Počátky Husova kostela nacházíme v srpnu roku 1923, kdy byla v sokolovně v Kunčicích zvolena na valné hromadě nová farní rada církve československé husitské. Farní rada pod vedením předsedy bratra Antonína Tomise se jednohlasně usnesla postavit ve Vratimově Husův sbor.

Projektovou dokumentaci zpracoval architekt Otmar Pazourek z Ostravy.

 

Další ofocené stavební plány naleznete zde >>>  Stavební plány (září 1923)  <<<

 

Se stavbou bylo započato v říjnu 1923. Základy byly postaveny svépomoci členstva církve husitské.

Na jaře roku 1924 pokračovala stavba Husova sboru.

 

V neděli 1. června 1924 se konalo slavnostní položení základního kamene. Základní kámen darovalo betonářské družstvo z Vratimova, jmenovitě Josef Jurčík. Slavnostním řečníkem byl českobratrský farář , bratr Josef Polák z Ostravy. 

 

Obrázek: Novinový článek z té doby popisující slavnostní položení základního kamene 

 

Po dokončení základů byla stavba předána staviteli bratru Otmaru Pazkourkovi.

 

16.listopadu roku 1924 byl Husův sbor slavnostněn otevřen.

 

 

 

Na podzim roku 2014 si připomeneme již 90 let od této slavnostní události.